ZŁOŻONA STRUKTURA

Jak więc widać, popęd to złożona struktura, obejmująca mechanizmy warunkujące zdolność do rejestrowania i wyróżniania określonej klasy pobudzeń wewnętrznych, zdolność do wykonania określonych czynności poszukiwawczych, określonych czynności konsumacyjnych, jak również do ujęcia tych procesów wi formy symboliczne.Powstaje pytanie, ile człowiek ma popędów? Nie ma na nie jednej odpowiedzi — można by powiedzieć, że tyle, ile może wytworzyć osob­nych jednostek funkcjonalnych, co z kolei zależy od jego zdolności roż- nicowania pobudzeń wewnętrznych i zdolności znalezienia osobnych operacji redukujących te pobudzenia. Ujęcie takie sugeruje, że w formowaniu tego, co nazywamy popędem, bierze udział środowisko, w jakim człowiek żyje, a więc że popęd jest c:o najmniej równie zależny od właściwości biologicznych, jak od czyn­ników ekologicznych. Ale mówiąc o czynnikach ekologicznych u czło­wieka, mamy na myśli przede wszystkim warunki społeczno-kulturowe, a stąd już tylko jeden krok nas dzieli od twierdzenia, że o strukturze popędu decydują w określonej mierze te właśnie czynniki.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)