W TOKU BADAŃ

Tymczasem niezupełnie odpowiada to prawdzie, o czym przekonano się m. in. w toku badań nad nagradzającą wartością sukcesu. W jednym z eksperymentów, w którym osoby badane miały wykonywać cztery zadania (w czterech próbach), zaaranżowano sytuację tak, że niektórzy osiągali sukces we wtszystkich czterech próbach, inni w trzech, w dwóch, w jednej bądź w żadnej. Jak można się było spodziewać, najskuteczniej na późniejsze zachowanie wpływał sukces w czterech próbach. Drugi, rów nież bardzo skuteczny wariant stanowił sukces w jednej próbie. Nato­miast sukces w dwóch próbach miał wpływ dużo słabszy, a w trzech wręcz negatywny. Rzecz wygląda z pozoru paradoksalnie, ale ów para­doks znika, jeżeli uprzytomnimy sobie, że odczucie sukcesu zalezy od stosunku między tym, czego się oczekiwało, a tym, co osiągnięto.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)