UJĘCIE W SŁOWA

Ujęcie w słowa tego, co dzieje się na zewnątrz i na wewnątrz, daje każdemu z nas możliwość wykorzystania skrysta­lizowanego w mowie, uogólnionego społecznego doświadczenia. W ten sposób, ucząc się mowy, opanowujemy mądrość gromadzoną przez całe pokolenia, ujętą w formie kategorii pojęciowych i reguł posłu­giwania się językiem. Symbole słowne mają to do siebie, że mogą być nie tylko odbierane, ale można również nimi manipulować (nie ma­nipulując rzeczywistością) i przekazywać je innym. Ta właśnie możli­wość manipulowania symbolami daje nam narzędzie oddziaływania na siebie samych. Manipulując symbolami dochodzimy do nowych wnio­sków i formułujemy przekonania, w oparciu o które oceniamy to, co nam przekazują.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)