SZUKANIE ODPOWIEDZI

Można też podejść do sprawy od innej strony i zapytać, dlaczego ten sam czynnik bywa dla jednych nagrodą, a dla innych karą? Tak np. wzmianka w gazecie opisująca czyjeś złe zachowanie się ma duży wpływ karzący (bywa traktowana na ogół jako bardzo wielka krzywda), jednocześnie zaś taka sama wzmianka może być przez członka grupy przestępczej odebrana jako wartościowa nagroda. W środowisku prze­stępczym można zyskać tym większy autorytet, im ostrzej zostało się potępionym przez „oficjalne” społeczeństwo.Chcąc znaleźć odpowiedź na postawione pytania, należałoby badać mechanizmy psychicznej regulacji, a przede wszystkim system, od któ­rego zależy wybór celów (kierunek) i energia, z jaką człowiek dąży do tych celów (ku osiąganiu dodatnich i unikaniu ujemnych). Określa się go jako system motywacyjny. Stosunkowo elementarnym, a według niektórych psychologów pod­stawowym ogniwem systemu motywacyjnego jest popęd. Spróbujmy zatem rozpocząć analizę tego systemu oraz czynników, dzięki którym się kształtuje — od analizy popędu.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)