SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ

Należy podkreślić, że pod wpływem wzoru człowiek nie tylko uczy się sposobu zachowania, ale także nabywa „skłonności’1 do określo­nego postępowania i wyrabia pewne preferencje, np. preferencje do określonych ubiorów, do określonych przedmiotów, określonego spo­sobu życia. Jak z powyższego widać, dostarczanie odpowiednich modeli jest ważnym czynnikiem determinującym motywację ludzi.Wszystkie opisane dotychczas oddziaływania, takie jak tworzenie pierwowzorów, wzmacnianie, dostarczanie modeli — traktowane były w sposób izolowany, tzn. rozpatrywaliśmy je tak, jakby występowały osobno i pociągały za sobą izolowane konsekwencje. W rzeczywistości jednak oddziaływania tego rodzaju nie są zdarzeniami pojedynczymi, izolowanymi, lecz stanowią elementy pewnej całości. W środowisku, w którym przebiega rozwój człowieka i następnie jego działalność, mamy do czynienia z całymi systemami oddziaływań motywacyjnych, rezultatem czego jest powstanie trwałego, złożonego systemu mo­tywacyjnego.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)