STOPNIOWE UZGADNIANIE

Zmiany te polegały przede wszyst­kim na stopniowym uzgodnieniu obrazu własnej osoby z opinią grupy. Co więcej, zmiany te dokonały się kosztem obrazu własnej osoby, tzn. dużo bardziej zmieniło się to, co jednostka sądziła na swój temat, niż to, co o niej mniemali inni. Można powiedzieć, że następowało przybli­żenie sądu o sobie do sądu innych o mnie. Faktem jest jednak, że zmia­ny te okazywały się wyraźniejsze wtedy, gdy polegały na podwyższeniu mniemania o sobie (jeśli początkowo było ono niskie), ale nie wyklu­czało to zmian polegających na obniżeniu mniemania o sobie.Obraz własnej osoby stanowi ważny czynnik, od którego zależy spo­sób, w jaki człowiek reaguje na świat i jak funkcjonuje przy wykony­waniu zadań wynikających z pełnionych przezeń ról społecznych. Nic więc dziwnego, że wtedy, gdy obraz ten wykazuje pod jakimś wzglę­dem nieprawidłowości, zachowanie się ludzi charakteryzują liczne za­kłócenia. Jednym ze sposobów korygowania takich zachowań jest od­działywanie w kierunku modyfikowania obrazu własnej osoby.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)