PRZEDSTAWIONE DANE

Przedstawione dane mogą prowadzić do szeregu wniosków, ale też nasuwają wiele pytań. Tak więc wydaje się, że przynajmniej u niektó­rych gatunków występuje zjawisko „tworzenia pierwowzoru”. Taki „pierwowzór” powstaje tylko w pewnym, chyba nader krótkim, okre­sie życia. Można zapytać, co się dzieje, jeśli w tym krótkim okresie osobnik nie ma okazji do utworzenia takiego „pierwowzoru”. Jakie będą konsekwencje jego braku? Jakie warunki musi spełniać obiekt, aby mógł stać się pierwowzorem?Szereg pytań nasuwa sam przedstawiony tu eksperyment, np. dlacze­go tylko u części badanych ptaków pojawiła się „reakcja podążania”? Może u osobników tego samego gatunku okres krytyczny nie występuje jednocześnie? A może dla niektórych osobników czas trwania kontaktu z modelem był zbyt krótki? Nie mamy na razie odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Ale mimo ich braku musimy poważnie zastanowić się nad możliwością, iż również u człowieka istnieje okres (czy okresy?) krytyczny, w trakcie którego mogą powstać pewne nastawienia warunkujące sposób reagowania wobec innych ludzi.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)