PRZEDSTAWIENIE DZIECKU

I tak np. przedstawiano dziecku film o dorosłym, który dysponował dużym zapasem ciekawych zaba­wek (więc posiadał pewien stopień władzy), oraz drugim dorosłym, który otrzymał od pierwszego interesującą zabawkę i mógł jej użyć. Ną filmie występowało także dziecko, które tylko przyglądało się transakcji (nic nie miało i nic nie dostało). Na filmie były zatem modele trzech rodzajów: ten, który ma władzę (posiada zabawki), ten, który otrzymuje zabawki i może z nich korzystać (coś osiąga), i model neutralny, ale podobny do osoby badanej. Jak się okazało, najwięcej reakcji naśladowczych wywołał pierwszy model: ten, który miał wła­dzę. Nie jest wykluczone, że stwierdzenie to da się uogólnić w postaci hipotezy, iż jednym z podstawowych czynników determinujących re­akcje naśladowcze jest „moc” modelu.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)