ORGANIZACJA SEMANTYCZNA

Tak więc o znaczeniu słów można mówić zarówno w tym sensie, że odnoszą się one do określonych cech rzeczywistości, jak też i w tym, że zajmują miejsce w złożonym systemie, którego elementy wzajemnie się określają i wzajem na siebie oddziaływają.Systemowy charakter pojęć albo — mówiąc inaczej — sieć zna­czeniowa, utworzona w umyśle człowieka przez doświadczenie spo­łeczne, uwydatnia się m. in. w sytuacjach eksperymentalnych, przy ba­daniu odruchów warunkowych u ludzi. W jednym z eksperymentów ra­dzieckich przeprowadzonych na dzieciach, w trakcie którego używano słów jako bodźców warunkowych, podawano dzieciom osłodzone żura­winy, poprzedzając to wypowiedzeniem określonego słowa — w danym wypadku słowa „wróbel”. Przy pomocy specjalnego balonika z gumo­wą rurką, przytwierdzonego do jednej ze ślinianek, rejestrowano wy­dzielanie śliny (żurawiny pobudzają obfite wydzielanie śliny).

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)