ORGANIZACJA INFORMACJI

Klasyczny „bohater” badań ekspery­mentalnych — pies z laboratorium I. Pawłowa — zaczynał wydzielać ślinę przy zadziałaniu nań bodźcami, które same wprawdzie nic z je­dzeniem nie miały wspólnego, ale systematycznie zapowiadały pokarm i dzięki temu nabrały zdolności wywoływania analogicznej reakcji jak pokarm. Można więc powiedzieć, że dźwięk dzwonka bądź zaświecenie się lampki miały dla psa znaczenie sygnału zapowiadającego coś waż­nego życiowo.Znaczenie bodźców w sensie opisanym powyżej to zjawisko nader elementarne w stosunku do tego, co zachodzi u człowieka. Człowiek bowiem ma zdolność produkowania i odbierania sygnałów, których „po­tencjał” znaczeniowy jest nieporównanie większy. Sygnałami tymi są słowa (lub pisany tekst). W odróżnieniu od prymitywnych znaczeń sygnałów warunkowych słowa komunikują i uogólniają społeczne do­świadczenie dotyczące ukrytych, niedostępnych zmysłowo cech rzeczy zjawisk. Nabyta w ten sposób wiedza układa się w bardzo złożoną sieć.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)