OPARCIE NA RÓŻNYCH DANYCH

Opierając się na wielu różnych danych można powiedzieć, że od­działywanie informacyjne na człowieka tworzy w jego umyśle złożoną sieć znaczeniową i że właśnie dzięki tej sieci każde ze zjawisk, z któ­rymi człowiek ma do czynienia, zostaje odpowiednio zaklasyfikowane w zależności od tej klasyfikacji powstaje odpowiednia reakcja. Sieć taka tworzy się pod wpływem oddziaływań społecznych, a róż­nice między warunkami życia i formami kultury odbijają się na jej strukturze. Stosunkowo wyraźną, acz nieskomplikowaną ilustracją tych różnic są odpowiedzi dzieci libańskich i sudańskich oraz dzieci amery­kańskich (których rodzice czasowo mieszkali w Libanie) na pytanie: „Do czego to służy?” w odniesieniu do takich przedmiotów, jak usta, ręce, piasek, kamień, pies, kot itp. Odpowiedź na to pytanie ujawnia w pe­wnym stopniu miejsce danego pojęcia w systemie innych pojęć.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)