MOŻNA PRZYPUSZCZAĆ

Można przypuścić, że nadchodzące informacje układają się w naszym umyśle w pewną całość, tworząc spójną organizację. Ta organizacja „nastawia” nas w pewien sposób na odbiór nowych informacji. Odbiór ten zależy zatem od tego, cośmy poprzednio oglądali. Wytworzona przez uprzed­nie informacje organizacja sensoryczna odznacza się dużym stopniem trwałości i bardzo trudno ją przekształcić. Przedstawiony eksperyment stanowi ilustrację nader ważnego faktu: informacje, które otrzymujemy po raz pierwszy i które trafiają jakby na „puste miejsca”, tworzą stosunkowo łatwo określoną orga­nizację. Ale organizacja, która już raz powstała, wpływa na odbiór nowych informacji. Informacje zorganizowane inaczej niż te, które osob­nik już przyswoił, będą docierały doń z trudnością, torując sobie z mo­zołem drogę do świadomości. Dlatego też na sposób odbioru świata wielki wpływ muszą mieć doświadczenia początkowe.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)