MIEJSKA PUBLICZNOŚĆ

Stosunkowo bardziej wykształcona i miej­ska publiczność telewizji odznacza się dużą chłonnością i aktywnością w ko­rzystaniu z informacji bieżącej, uzyskiwanej z wielu źródeł jej przekazu. Aż 60,0% ogółu telewidzów to osoby regularnie korzystające z informacji telewizyjnej, radiowej i prasowej. Odsetki osób, których potrzeba infor­macji zaspokajana jest przez dopływ wiadomości tylko z jednego źródła, są bardzo małe. Wyniki przeprowadzonego wśród telewidzów badania ankietowego do­starczają szeregu świadectw na rzecz przekonania, że silna zinternalizowana potrzeba bieżącej informacji jest w Polsce zjawiskiem o masowym zasięgu.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)