MALEJĄCY WPŁYW

Na rysunku widać wprawdzie, że wpływ przedstawienia zmalał po miesiącu, niemniej różnica nadal pozostaje wyraźna. Wydaje się prawdopodobne, że formy zachowania, nabyte na drodze naśladownic¬twa, utrzymują się bądź zanikają w zależności od tego, czy prowadzą później do skutków pozytywnych czy negatywnych.Przedstawione dane wskazują, że rolę modelu pobudzającego do na¬śladowania może odgrywać nawet tak stosunkowo „słaby” bodziec, jakim jest bohater kukiełkowego przedstawienia. Wynika stąd, że bardzo wielka liczba osób i sytuacji, z którymi dziecko się styka, może dostarczać wzorów zachowania się. Jednakże nie wszystkie wzory po¬wodują stały i silny efekt.Jednym z czynników, od którego zależy wielkość efektu, jest atracyjność wzoru: im bardziej atrakcyjny, tym większa tendencja do powtarzania jego zachowań. Chcąc zbadać, od czego zależy atrakcyjność wzoru, posługiwano się m. in. filmem.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)