KORZYSTNE DLA PROGRAMÓW SPORTOWYCH

Niezwykle korzystny dla programów sportowych okazał się wynik analizy korelacyjnej między cytowanymi wyżej opiniami a stażem telewi­zyjnym badanych. Szczególnie jaskrawą zależność stwierdzono w przy­padku odpowiedzi: „zbyt mało czasu przeznacza się na sport” oraz „nie mam zdania”. Otóż okazuje się, że z biegiem czasu oglądania programów telewizyjnych nie występuje znużenie programami sportowymi, lecz prze­ciwnie — zainteresowanie nimi bardzo wyraźnie rośnie. Z drugiej strony badani, którzy bezpośrednio po rozpoczęciu stałego korzystania z tele­wizji nie mają jeszcze wyrobionego zdania na interesujący nas temat, w miarę upływu lat domagają się przeznaczenia coraz większej ilości czasu na programy sportowe.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)