BLIŻSZE REZULTATY

Miały więc świadczyć o tendencji telewidzów do przyjmowania informacji na te tematy w miarę napotykania na nie w różnych środkach przekazu.Bliższe zainteresowanie sprawami twórczości zadeklarowali telewi­dzowie dla różnych dziedzin sztuki, jak następuje zechnie nielubiana, a także dlatego, że akceptacja tej formy programów publicystyczno-kulturalnych może być wyrazem większego.A więc co trzecia osoba wśród telewidzów niczym takim nie interesuje się! Ponadto do wybitnie mało popularnych dziedzin sztuki zaliczyć na­leży poezję i malarstwo.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)