WYBÓR IMPREZY

Jeżeli nawet na wybór imprezy pewien niezamierzony wpływ mógł wywrzeć fakt, że pójście do teatru lub na koncert wiąże się z pewnymi dodatkowymi kłopotami jak np. kwestia lepszego ubrania lub temu po­dobne — to i tak potrzeba łatwej, prostej rozrywki jest w badanej zbio­rowości wyraźnie dominująca. Najwyraźniejszy wpływ na wybór rozrywki przynoszącej przeżycia artystyczne ma wykształcenie. Rosnący poziom wykształcenia od niepeł­nego podstawowego do wyższego, zwiększa liczbę głosów na rzecz tego typu rozrywki od 16°/o do 67%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *