WIEDZA O WŁASNEJ OSOBIE

Wiedza o własnej osobie powoli organizuje się i systematyzuje, a ele­ment łączący stanowi poczucie własnego „ja”. To poczucie, formujące się w pierwszych latach życia, wyodrębnia się jako wyraźny obiekt poznania w okresie dorastania. Wtedy też następuje gwałtowny rozwój zainteresowań swoją osobą i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Jaki ja jestem?” Pytanie: „Jaki ja jestem?” stanowi wyraz dążenia do tego, aby nie­świadome przeświadczenia przekształcić w sądy na swój temat. Ufor­mowanie się systemu świadomych opinii o sobie staje się warunkiem powstania „ja świadomego”.„Ja świadome” nie jest prostą strukturą. Można w nim wyróżnić „ja publiczne”, tj. te sądy na swój temat, które człowiek gotów jest zdradzić innym bez specjalnych oporów. Tego rodzaju sądy wyrażają jednak nie tyle to, co człowiek myśli o sobie, ile to, co by chciał, aby inni myśleli o    nim, względnie na jakie sądy innych o sobie gotów jest przystać.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!