Tag Archives: prezentacja

Czym jest górnictwo

Górnictwo jest jedną z dziedzin przemysłu zajmującą się wydobywaniem różnego rodzaju złóż w kopalniach. Górnictwo zajmuj się głównie wydobywaniem ropy naftowej, gazu ziemnego, metali, żelaza, węgla, ropy naftowej i innych. Górnictwo zajmuj się także miernictwem górniczym oraz mapami a także transportem kopalnianym i odwadnianiem. Kolejnym z zadań górnictwa jest budowa maszyn i urządzeń górniczych a także robotami górniczymi takimi jak przygotowawczymi czy też wybierkowymi. Górnictwo ma bardzo szerokie zastosowanie. Dzięki pracy górników mamy wszystkie niezbędne surowce takie jak węgiel który jest znakomitym opałem podczas zimy. Górnictwo zajmuje się także przeróbką mechaniczną kopalin, prawem geologicznym i górniczym, składowaniem kopalin i skały płynnej a także organizacją procesów górniczych i zarządzaniem górniczymi podmiotami gospodarczymi. Jest to ważna dziedzina przemysłu. Górnictwo w Polsce znajduje się głównie na Śląsku w Katowicach czy też Chorzowie i tam jest wydobywane na wysoką skalę.

Wykorzystanie multimediów w reklamie

Połączenie kilku form przekazu informacji wykorzystuje się w wielu elektronicznych mediach. Wykorzystuje się je zarówno w starych, tradycyjnych formach przekazu (prasie, radiu, telewizji) jak i w nowych (do których głównie zalicza się Internet). Nawet wykorzystywanie grafików komputerowych zalicza się do multimediów. A wszystkie zdjęcia, które póz niej pojawiają się w magazynach są poddawane wcześniej graficznej obróbce komputerowej. Wszystko fantazyjne prezentacje i w sposób przykuwający uwagę wykorzystuje się w reklamie, po to by przyciągnąć odbiorców. Komunikacja wewnątrz biurowa, biznesowa czy przemysłowa również oparta jest na nowoczesnych, multimedialnych prezentacjach. Projektowane są one głównie przez firmy creative service, które wykorzystują coś więcej niż zwykle pokazy slajdów do swoich projekcji. Wykorzystywane są one później w celu lepszej sprzedaży pomysłów oraz do urozmaicenia szkoleń. Developerzy, którzy zajmują się reklamą w multimediach są również zatrudnianiu przy projektach rządowych oraz niekomercyjnych projektach.